עוצרים מכירת נשק ישראלי למשטרים אפלים!

המדיניות הישראלית

המאפשרת מכירת נשק למשטרים אכזריים

הופכת את כולנו לשותפים לעוולות רבות בעולם

אבל יחד, נוכל לשנות את העוול שנעשה היום ולהוביל לתיקון!

תרומה מאובטחת ומוצפנת

החזון שלנו

אנו מאמינים שישראל צריכה להיות מקור של ברכה וטוב לעולם. מכירת נשק למשטרים האכזריים בעולם הופכת אותנו למקור להרג והרס, ולשותפים לפשעים הללו. בואו נהפוך להיות יחד שותפים לתיקון.
עמותת ינשו"ף